Vize şi servicii consulare

VIZE, PASAPOARTE, ACTE NOTARIALE

  Eliberare documente de identitate şi călătorie

 

TAXA PASAPORT ELECTRONIC SIMPLU : 250 AED 

TAXA TITLU DE CALATORIE: 0 AED 

      Acte  notariale si de stare civila

 

 

 • Notă: dacă prezentaţi traduceri efectuate pe plan local, în limba engleză sau limba română după documentele originale pe lăngă legalizarea Minsiterului Afacerilor Externe din E.A.U. este necesară şi legalizarea de la Ministerul Justiţiei din E.A.U. 

 • Cetăţenii străini care nu cunosc limba română , trebuie să se prezinte cu traducător autorizat de Minsiterul Afacerilor Externe din România, pentru semnarea declaraţiilor necesare înscrierii certificatului de naştere. Cetăţenii străini pot efectua documentele notariale în liba engleză la un notariat pe plan local , acreditat de Ministerul Justiţiei. Ulterior documentul trebuie legalizat la Minsitreul Justiţiei din E.A.U.,  Ministerul Afacerilor Externe din E.A.U. şi Consulatul României , pentru ca actul să producă efecte pe teritoriul României.  

 

DOCUMENTE NECESARE

*Toate documentele se vor prezenta in copie si original 

 

      PROCURĂ GENERALĂ

 - Act de identitate persoana care face procura (original + copie)

 - Paşaport + viză de rezidenţă(original + copie)

 - Act de identitate persoana care va beneficia de procura (copie)

 - Draft cu conţinutul problemei de rezolvat

             Taxa = GRATUIT
             Pentru depunere procură de solicitare C.I. sunt necesare 4 fotografii recente cu dimensiuni 3,5/4.

 

                                              DECLARAŢII NOTARIALE

                   - Cerere serviciu consular

                   - Paşaport valabil + rezidenaţă in Dubai( original + copie)

                   -  Draft conţinut declaraţie

                  Taxa: GRATUIT

                                             TRADUCERI, LEGALIZĂRI TRADUCERI

                   -  La consulat se efectueaza doar traduceri din limba ENGLEZA in limba ROMANA  , pentru documente de uz intern , pentru actele stare civila ( certificate de nastere, de casatorie, analize medicale).

                      Nu dispunem de traducatori autorizati. 

                   - Se pot legaliza la consulat traducerile in limba engleza , eliberate pe plan local , de catre traducatori autorizati.

                     Acestea necesita in prealabil legalizarea Ministerului de Justitie si a Ministerului Afacerilor Externe din Dubai .

                  -  Pasaport valabil cu rezidenta in Dubai (original +copie)

                   - Copie documente de trades

                Taxa traducere = GRATUIT

                Taxa de legalizare semnatura traducator autorizat de MAE Romania  =GRATUIT

 

                   SUPRALEGALIZĂRI

                   - Cerere servicii consulare

                   - Paşaport valabil şi rezidenţă în Dubai (original şi copie)

                   - Documentele ce urmează a fi supralegalizate trebuie sa conţină

               1.Ştampila notar +apostila Prefecturii

2.Ştampila Ministerului Educaţiei Naţionale - Centrul Naţional Recunoaştere şi echivalare Diplome/Inspectoratul şcolar judeţean.

       3.Ştampila M.A.E. - Departamentul consular, Ambasada E.A.U. la Bucureşti / C.G.R. Dubai,Ambasada Romaniei la Abu –Dhabi

Taxa = GRATUIT

 

                   DECLARAŢIE ÎNSOŢIRE MINOR

                   - Cerere serviciu consular ( se eliberează la ghişeu)

                   - Paşaport si rezidenţă in Dubai (original + copii), pentru părinţi si minori.

                   - Certificat de naştere minor (original +copie).

                   - Certificat de căsătorie (original +copie)

Copie paşaport persoana care însoteşte minorul ( in cererea de servicii consulare se va specifica ruta si perioada solicitată).

                       Taxa  : GRATUIT .

                                                       ACTE DE STARE CIVILA

 

               CĂSĂTORIE la consulat         

NOTĂ: Pentru căsătoriile la consulat, conform notei verbale cu nr. . 22334/2019 , din  29 Mai 2019 , eliberată de Ministerul Afacerilor Externe şi al Cooperării Internaţionale, Dubai , statul emiratez agreează căsătoriile la consulat doar dintre cetăţeni români.

Aşadar, căsătoriile dintre cetăţeni români şi cetăţeni emiratezi , precum şi cele dintre cetăţeni români şi alte naţionalităţi, se vor efectua la Dubai Court sau la instituţiile omoloage din celelalte emirate şi ulterior vor fi înscrise în registrele de stare civilă din Romania, la consulat, sau la Starea Civilă a Sectorului 1 Bucureşti, obţinându-se certificatul românesc.

   

      Declaratia de celibat – pentru cetatenii romani, se efectueaza la consulat

 • Paşaport ,  carte de identitate din Romania şi  viza de rezidenţă în Dubai  (original +copie). 

 • Certificat de naştere al soţilor (original + copie) 

 • Certificat medical privind starea de sănătate ( analize medicale în limba engleză , legalizate pe plan local la Ministerul Afacerilor Externe E.A.U. )

(valabil 14 zile de la emitere ; certificatul să specifice: apt pentru căsătorie)

 • Dovada desfacerii căsătoriei anterioare (daca este cazul) certificat celibat si menţiuni in certificatul de nastere.

 • Ceremonia va avea loc in 10,11 sau 12 zile,după depunerea cererii.

 • 2 martori ( copii după documente de identitate)

Taxa - in raport de serviciile solicitate ( oficiere, traduceri, legalizări)

Formulare tip (declaratii date in fata consulului).

 

  ÎNSCRIERE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE

 • Căsătoria trebuie sa fi fost efectuată in E.A.U. , Dubai.

 • Carte identitate din Romania , paşaport (original + copie)

 • Certificat de căsătorie emis de autoritatile emirateze din Dubai, legalizat la Ministerul Afacerilor Externe din E.A.U. (original +copie)

 • Certificatele de naştere ale soţilor ( original + copie) (legalizat de către consulatul ţării de origine şi Ministerul Afacerilor Externe E.A.U., pentru cetaţeni străini).

 • Formulare tip de înscriere oferite gratuit la consulat.

 • Notă: dacă prezentaţi traduceri în limba engleză sau limba română după documentele originale pe lăngă legalizarea Minsiterului Afacerilor Externe din E.A.U. este necesară şi legalizarea de la Ministerul Justiţiei din E.A.U.

 • Cetăţenii străini care nu cunosc limba română , trebuie să se prezinte cu traducător autorizat de Minsiterul Afacerilor Externe din România, pentru semnarea declaraţiilor necesare înscrierii certificatului de căsătorie. 

 •  

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa va adresati la : contact@informatiiconsulare.ro 

 

           CERTIFICAT DE NAŞTERE

 

Certificatul de naştere emiratez in limba engleza  (legalizat Ministerul de Externe din Dubai).

 • Certificatul de naştere mamă/tată (original si copie) ( in limba engleza, legalizat de catre consulatul tarii de origine si Ministerul de Externe din Dubai , pentru cetateni straini)

 • Carte de identitate mamă/tată( original+ copie),paşapoarte, rezidenţă .

 • Certificat de căsătorie romanesc,  al părinţilor (original +copie)

 • Declaratie ( in caz ca numele de familie diferă)

 • Formulare tip declaratie se elibereaza gratuit la consulat

 • Traducerea certificatului de nastere copil si a cel al parintelui cetatean strain  se efectueaza gratuit la consulat.

 • Taxa servicii : GRATUIT 

 • Se elibereaza in 48 ore/ 72 ore lucratoare 
 •  
 • Notă: dacă prezentaţi traduceri în limba engleză sau limba română după documentele originale pe lăngă legalizarea Minsiterului Afacerilor Externe din E.A.U. este necesară şi legalizarea de la Ministerul Justiţiei din E.A.U.

 • Cetăţenii străini care nu cunosc limba română , trebuie să se prezinte cu traducător autorizat de Minsiterul Afacerilor Externe din România, pentru semnarea declaraţiilor necesare înscrierii certificatului de naştere.

 •  

In focus

Organizarea licitaţiei de autoturisme aflate în parcul rece la Consulatul General al României la Dubai

12.02.2020

Organizarea licitaţiei de autoturisme aflate în parcul rece la Consulatul General al României la Dubai Autoturism Mercedes E230 , an…

DIPLOMATIC CARS FOR SALE

12.02.2020

CONSULATE GENERAL OF ROMANIA in Dubai Auction with closed envelope (11.02- 05.03.2020) For Mercedes E230 , year of manufacture …

Programul de burse oferite de România pentru studenţii străini , anul universitar 2020-2021

20.12.2019

Vă aducem la cunoștință lansarea programului de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, pe baza HG 288/1993, pentru anul…
 • "Consulatul mai aproape de casa ta !" Puteti aplica on-line pentru servicii consulare precum : acte notariale, acte de stare civila ,cetatenie, etc. Astfel, aplicatia este verificata, validata si veti avea posibilitatea sa efectuati programare. Timpul de asteptare la preluarea actelor precum si pentru eliberarea acestora se reduce considerabil. Daca aplicati on-line, in masura in care aplicatia este corecta si documentele originale sunt complete, inclusiv copii, este posibil ca procura dumneavoastra sau declaratia notariala, sa fie eliberata pe loc, in ziua programarii ! Va asteptam !