Emiratele Arabe Unite

Condiţii de călătorie

 • foarte important : regimul medicamentelor permise în EAU este foarte strict , astfel vizitatorii trebuie să verifice în prealabil lista medicamentelor interzise pe website-ul oficial al Guvernului EAU sau la Ambasada EAU de la Bucureşti.

    https://www.government.ae/en/information-and-services/health-and-fitness/drugs-and-controlled-medicines

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români, titulari de paşapoarte simple, care călătoresc în Emiratele Arabe Unite (EAU) obtin viza la intrarea in EAU, pentru 90 zile , in maxim 180 zile, cu intrari multile. Dupa consumarea celor 90 zile se poate reveni in EAU dupa 90 zile.

Nerespectarea dreptului de şedere acordat se penalizează cu amendă de 100 AED pentru fiecare zi de depăşire a dreptului de şedere.

Recomandăm cetăţenilor români care doresc să călătorească în EAU să evite utilizarea paşaportului temporar, întrucât poliţia de frontieră locală nu permite intrarea pe teritoriul acestei ţări a titularilor de paşapoarte temporare, chiar şi în condiţiile deţinerii unor vize de intrare valabile, aplicate în prealabil în documentele respective.

 

De asemenea, este obligatorie încheierea unei asigurări medicale, fie printr-o societate de asigurări emirateză, fie printr-o societate din străinătate.

Toate tipurile de documente de călătorie folosite de cetăţenii români pentru deplasarea în EAU trebuie să fie valabile încă cel puţin 6 luni de la data intrării pe teritoriul EAU.

Pentru informaţii suplimentare privind regimul călătoriilor în EAU, cetăţenii români sunt sfătuiţi să contacteze autorităţile emirateze:

 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif) no-repeat; LIST-STYLE-IMAGE: none; PADDING-TOP: 0px">Ministerul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite: www.mofa.gov.ae
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif) no-repeat; LIST-STYLE-IMAGE: none; PADDING-TOP: 0px">Ambasada Emiratelor Arabe Unite la Bucureşti

Alte tipuri de viză, pentru care formalităţile de obţinere trebuie să fie îndeplinite anterior deplasării în EAU

Viza de vizită

Pentru acest tip de viză pot depune cereri cetăţenii rezidenţi în EAU, dar numai pentru soţ/soţie sau rude fireşti de gradul 1 şi 2. Este necesară prezentarea unor documente care să ateste căsătoria sau rudenia firească pentru cetăţenii invitaţi.

Viza este valabilă 90 de zile (perioadă care nu mai poate fi reînnoită).

Viză de vizită pentru studenţi

Aceste vize sunt emise pe o perioadă de 90 de zile şi pot fi prelungite de două ori cu aceeaşi perioadă.

Studenţii trebuie să fie, în prealabil, înscrişi la una din universităţile din EAU şi trebuie să deţină o asigurare de sănătate. De asemenea, trebuie să plătească o garanţie, sumă ce le va fi returnată la părăsirea definitivă a ţării.

Viză cu intrări multiple

Acest tip de viză este destinat oamenilor de afaceri care călătoresc frecvent în EAU. Viza este valabilă şase luni de la data eliberării. Durata fiecărei şederi nu poate depăşi 14 zile.

Viză de vizită pentru scopuri medicale

Şederile individuale nu pot depăşi 90 de zile. Aceste vize pot fi prelungite o singură dată, pentru aceeaşi perioadă.

Viză de rezidenţă

Este destinată celor care se urmează să locuiască pe o perioadă nedeterminată împreună cu o persoană care este deja rezidentă în EAU. Pentru soţie/soţ şi descendenţi de gradul I (copii), această viză are valabilitatea de 3 ani.

Pentru ascendenţii de gradul I (părinţii) ai persoanelor rezidente în EAU, viza se eliberează cu valabilitate de 1 an, fiind obligatorie şi depunerea unei garanţii (rambursabile la finalul şederii).

Vizele de rezidenţă îşi pierd valabilitatea dacă, în interiorul termenului respectiv, se constată că posesorii au avut o şedere neîntreruptă de mai mult de şase luni în afara EAU.

Viză pentru investitori

Se eliberează investitorilor străini aflaţi în relaţie în parteneriat cu societăţile şi oamenii de afaceri emiratezi. Investitorul străin trebuie să fi depus un capital de cel puţin 70.000 AED. Viza este valabilă 3 ani.

Viză de angajare

Se acordă de către Departamentul de imigrare emiratez străinilor care intenţionează să exercite o activitate lucrativă pe teritoriul EAU, cu aprobarea prealabilă a Ministerului Muncii local.

Are valabilitate de 2 luni şi drept de şedere de 30 zile în EAU. După intrarea în EAU, compania angajatoare se ocupă de obţinerea permisului de şedere pentru muncă.


Ameninţări teroriste

Cetățenii români trebuie să aibă în vedere riscurile globale pe care fenomenul terorist le poate produce oriunde în lume.

Cetățenilor români care călătoresc în E.A.U. li se recomandă să urmărească în permanență anunțurile și recomandările făcute de autoritățile emirateze și să acceseze periodic pagina web a Ambasadei României la Abu Dhabi, a Consulatului General al României la Dubai și a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

 


Siguranţă şi criminalitate

Călătoriile în Emiratele Arabe Unite nu prezintă riscuri majore din punctul de vedere al criminalităţii.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşină pot apare în zonele aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării etc.).

 

MAE recomandă cetăţenilor români care se află în Emiratele Arabe Unite:

 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif) no-repeat; LIST-STYLE-IMAGE: none; PADDING-TOP: 0px">Să manifeste atenţie şi prudenţă sporite pe toată durata prezenţei în această ţară!
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif) no-repeat; LIST-STYLE-IMAGE: none; PADDING-TOP: 0px">Să respecte anunţurile sau recomandările autorităţilor locale!
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif) no-repeat; LIST-STYLE-IMAGE: none; PADDING-TOP: 0px">Să urmărească în mod constant evoluţia stării de securitate şi să păstreze un contact regulat cu Ambasada României!
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif) no-repeat; LIST-STYLE-IMAGE: none; PADDING-TOP: 0px">Să respecte tradiţiile şi obiceiurile locale! În timpul sărbătorilor Ramadamului consumul de mâncare, băutură sau fumatul în locurile publice constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoarea!
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif) no-repeat; LIST-STYLE-IMAGE: none; PADDING-TOP: 0px">Să evite circulaţia pe timp de noapte, locurile aglomerate, demonstraţiile şi deplasarea în zone izolate ale ţării!
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif) no-repeat; LIST-STYLE-IMAGE: none; PADDING-TOP: 0px">Să păstreze în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi să nu le expună în mod vizibil asupra lor sau în maşini!
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif) no-repeat; LIST-STYLE-IMAGE: none; PADDING-TOP: 0px">Să încuie maşinile şi să le asigure cu sisteme de alarmă!

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei.

În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a oficiului consular român cel mai apropiat.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif) no-repeat; LIST-STYLE-IMAGE: none; PADDING-TOP: 0px">998 Salvarea;
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif) no-repeat; LIST-STYLE-IMAGE: none; PADDING-TOP: 0px">999 Poliţia.

De asemenea, este recomandată sesizarea Ambasadei României, care poate acorda asistenţă consulară în condiţiile prevăzute de lege.


Sistemul medical

Cetăţenii români sunt sfătuiţi cu insistenţă să îşi încheie asigurare de călătorie, medicală şi de viaţă pentru întreaga durată a deplasării.


Condiţii privind traficul auto

 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif) no-repeat; LIST-STYLE-IMAGE: none; PADDING-TOP: 0px">Circulaţia auto:

Sistemul de trafic auto este similar celui european, circulaţia desfăşurându-se pe partea dreaptă a drumului.

 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif) no-repeat; LIST-STYLE-IMAGE: none; PADDING-TOP: 0px">Starea drumurilor:

Starea generală a drumurilor şi a infrastructurii este foarte bună, cu autostrăzi şi drumuri naţionale moderne.

 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif) no-repeat; LIST-STYLE-IMAGE: none; PADDING-TOP: 0px">Centura de siguranţă:

Utilizarea centurii de siguranţă este obligatorie.
Consumul de alcool la volan este strict interzis.

 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif) no-repeat; LIST-STYLE-IMAGE: none; PADDING-TOP: 0px">Permisul de conducere:

Persoanele cu rezidenţă în Emiratele Arabe Unite au obligaţia de a deţine un permis de conducere de la autorităţile locale.
Turiştii pot folosi permisul de conducere internaţional, în cazul în care doresc să închirieze autovehicule.

 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif) no-repeat; LIST-STYLE-IMAGE: none; PADDING-TOP: 0px">Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie:

În cazul producerii unui accident de circulaţie, trebuie respectate regulile aplicabile în fiecare Emirat.
În unele Emirate este interzisă deplasarea vehiculelor implicate în accident, până la sosirea echipajelor de poliţie (Abu Dhabi). În altele, vehiculele se pot deplasa pentru a nu obstrucţiona traficul (Dubai).

În cazul unor incidente care necesită intervenţia imediată a autorităţilor, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif) no-repeat; LIST-STYLE-IMAGE: none; PADDING-TOP: 0px">998 Salvarea;
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif) no-repeat; LIST-STYLE-IMAGE: none; PADDING-TOP: 0px">999 Poliţia.


​Reglementări vamale

Importul, consumul, producerea şi deţinerea de stupefiante (răşină de cannabis, haşiş, marijuana, heroină, cocaină, inclusiv etnobotanicele) chiar şi în cantităţi foarte mici sunt interzise şi aspru pedepsite de lege.

Persoanele care intră în Emiratele Arabe Unite sau părăsesc teritoriul acestui stat, având asupra lor sume de bani sau instrumente financiare/de plată care depăşesc plafonul de o sută de mii de dirhami (AED) (sau echivalentul în alte valute) trebuie să depună o declaraţie în acest sens la autorităţile vamale şi să completeze un formular care va fi pus la dispoziţie de către aceste autorităţi.

Această prevedere este valabilă şi în cazul în care banii/instrumentele de plată depăşind această sumă, sunt trimise prin poştă sau colet. Sumele deţinute de persoane cu vârstă sub 18 ani vor fi incluse în plafonul acceptat pentru însoţitor.

În cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, ofiţerul vamal poate sesiza procurorul general în vederea declanşării procedurilor legale.

 

SUBSTANTE INTERZISE ( MEDICAMENTE ) IN E.A.U. 

LIST OF CONTROLLED MEDICINES

CONTROLLED DRUGS GUIDELINES

Guidelines for the Customs control at Airports. Seaports Post offices and by road etc for the importation of medicines for personal use (PDF format)
List of restricted and controlled drugs (Excel document)
Ministry of Health Regulations for Controlled Drugs


List of Restricted Medication in the UAE

Below is a list of Controlled Medicines and Medications, registered with the Ministry of Health in the UAE and enforced by the UAE Ministry of Interior and International Narcotic Controlled Board (INCB). 

These items are essentially available only in hospitals and in large community pharmacies, under the prescription of doctors. The Ministry of Health advises that unlicensed, controlled medicines can only be imported into the UAE through hospitals and not by individuals.

However, the Drug Control Department of the Ministry of health does have special regulations for personal import of such items: patients or travelers carrying prescribed prescription medications must have their prescriptions issued by licensed doctors, attested by a notary public, and, in the case of U.S. citizens, duly authenticated by both the secretary of state of one’s U.S. state, and finally also authenticated by the Secretary of State of the U.S. Government in Washington, D.C.

Further queries may be directed to the UAE Ministry of Health’s Drug Control Department in Abu Dhabi, P.O. Box 848, Fax: + 971 2 6313 742.

The following list shows the serial number, trade name, generic name and the form of medicine.

1, 123 COLD Tablets, Codeine phosphate 8mg, Acetaminophen 325mg,Cafeine 30mg,Carbinoxamine maleate 3.06mg,Phenylephrine 5mg, Tablets
2, ABILIFY 10mg, Aripiprazole 10mg, Tablets
3, ABILIFY 15mg, Aripiprazole 15mg, Tablets
4, ABILIFY 20mg, Aripiprazole 20mg, Tablets
5, ABILIFY 30mg, Aripiprazole 30mg, Tablets
6, ACTIFED compound linctus, Codeine Phosphate10mg, Triprolidine1.25mg, Pseudoephedrine 30mg/5ml, Linctus
7, ACTIFED DM, Dextromethorphan 10mg , Triprolidine1.25mg, Pseudoephedrine 30mg/5ml, Linctus
8, ACTIVELLE , Estradiol & Norethisterone, Tablets
9, ADOL cold, Dextromethorphan HBr 15mg, Pseudoephedrine HCL 30mg, Paracetamol 325mg, Caplets
10, ADOL COLD HOT THERAPY, Paracetamol 650mg, Pseudoephedrine HCL 60.0 mg, Dextrometorphan HBr 30.0 mg, Sachets
11, ADOL compound, Codeine phosphate 10mg, Paracetamol 150mg,Cafeine 50mg,Salicylamide 200mg, Tablets
12, AKINETON 2mg, Biperiden HCL 2mg, Tablets
13, AKINETON 5mg, Biperiden Lactate 5mg/ml, Injection
14, AKINETON RETARD 4mg, Biperiden HCL 4mg, Tablets
15, ALGAPHAN, Dextropropoxyphene HCL 25mg Paracetamol 300mg, Tablets
16, ALGAPHAN, Propoxyphene HCL 75mg Chlorobutanol 10 mg/2ml, Injection
17, ANAFRANIL 10, Clomipramine HCL 10 mg, Tablets
18, ANAFRANIL 25, Clomipramine HCL 25 mg, Tablets
19, ANAFRANIL S.R 75, Clomipramine HCL 75 mg, Tablets
20, ANDRIOL 40mg, Testosterone undecanoate 40mg, Capsules
21, ANEXATE 0.5mg/5ml, Flumazenil 0.1mg/ml, Injection
22, ANEXATE 1mg/10ml, Flumazenil 0.1mg/ml, Injection
23, ARTANE 2, Benzhexol HCL 2 mg, Tablets
24, ARTANE 5, Benzhexol HCL 5mg, Tablets
25, ARTHROTEC 50, Misoprostol 0.2mg Diclofenac sodium 50mg, Tablets
26, ATIVAN 1, Lorazepam 1mg, Tablets
27, AURIMEL, Carbinoxamine maleate 2mg , Dextromethorphan HBr 5mg , Phenylephrine HCL 5mg , Sodium citrate 325 mg/5ml, Syrup
28, AURORIX 100, Moclobemide 100mg, Tablets
29, AURORIX 150, Moclobemide 150mg, Tablets
30, AURORIX 300, Meclobemide 300 mg, Tablets
31, BARNETIL 200mg/2ml, Sultopride 200mg/2ml, Injection
32, BARNETIL 400, Sultopride 400mg, Tablets
33, BENZTRONE 5mg/ml, Oestradiol Benzoate 5mg/ml, Injection
34, BEPRO, Papaverine HCL 12.5mg, Codeine Sulphate 125mg, Calcium Iodide 1gm, Glycerine 5gm/100ml, Syrup
35, BRONCHOLAR, Dextromethorphan HBr 7.5mg Guaifenesin 50mg,Ephedrine HCl 7.5mg,Chlorpheniramine maleate 1.25mg/5ml, Mixture
36, BRONCHOLAR forte, Dextromethorphan HBr 15mg Ephedrine HCL 7.5mg,Guaifenesin 50mg,Chlorpheniramine maleate 1.25mg/5ml, Mixture
37, BRONCHOPHANE, Dextromethorphan HBr 125mg Diphenydramine HCl 100mg,Ephedrine HCl 150mg,Guaifenesin 1gm/100ml, Syrup
38, BUCCASTEM 3mg, Prochlorperazine Maleate 3mg, Tablets
39, BUSPAR 10 , Buspirone HCL 10mg, Tablets
40, BUSPAR 30 mg, Buspirone HCl 30 mg, Tablets Dividose
41, BUSPAR 5 , Buspirone HCL 5 mg, Tablets
42, CAMCOLITE 250, Lithium Carbonate 250mg, Tablets
43, CAMCOLITE 400, Lithium Carbonate 400mg, Tablets
44, CANTOR 50, Minaprine 50mg, Tablets
45, CELLCEPT 250mg, Mycophenolate mofetil 250mg, Capsules
46, CELLCEPT 500mg, Mycophenolate mofetil 500mg, Capsules
47, CIPRALEX 10mg, Escitalopram (as Escitlopram oxalate) 10mg/tablet, Tablets
48, Cipralex 10mg, Escitalopram, Tablet
49, CIPRALEX 15mg, Escitalopram (as Escitlopram oxalate) 15mg/tablet, Tablets
50, Cipralex 15mg, Escitalopram, Tablet
51, CIPRALEX 20mg, Escitalopram (as Escitlopram oxalate) 20mg/tablet, Tablets
52, Cipralex 20mg, Escitalopram, Tablet
53, CIPRALEX 5mg, Escitalopram (as Escitlopram oxalate) 5mg/tablet, Tablets
54, CIPRAM 20, Citalopram 20 mg, Tablets
55, CLIMEN, Micronised Estradiol Valerate(pink) 2mg/1tab, Micronised Estradiol Valerate(white) 2mg/1tab, Micronised Cyproterone Acetate (Pink) 1mg/1 tab., Tablets
56, CLOPIXOL 2, Zuclopenhtixol diHCL 2mg, Tablets
57, CLOPIXOL 25, Zuclopenhtixol diHCL 25mg, Tablets
58, CLOPIXOL -Acuphase 100mg, Zuclopenhtixol acetate 100mg/2ml, Injection
59, CLOPIXOL Depot 200, Zuclopenhtixol decanoate 200mg/ml, Injection
60, CLOPIXOL Depot 500, Zuclopenhtixol acetate 500mg/ml, Injection
61, CLOPIXOL10, Zuclopenhtixol diHCL 10mg, Tablets
62, CLOPIXOL-Acuphase 50mg, Zuclopenhtixol acetate 50mg/ml, Injection
63, CODAPHED, Codeine phosphate 8mg Chlorpheniramine maleate 2mg , Ephedrine HCL 15mg/10ml, Syrup
64, Codaphed Plus, Chlorpheniramine Maleate Ephedrine HCl,Codeine Phosphate,Ammonium Chloride , Syrup
65, CODILAR, Dextromethorphan HBr100mg Phenylephrine HCL 40mg,Chlorpheniramine maleate 20mg/100ml, Syrup
66, CODIPRONT, Codeine 30mg, Phenyltoloxamine 10mg, Capsules
67, CODIPRONT , Codeine 11.1mg , Phenyltoloxamine 3.7mg/5ml, Syrup
68, CODIPRONT Cum Exp., Codeine 200mg , Guaiphenesine 1gm,Phenyltoloxamine 66mg , Thyme ext. 1gm/100gm, Syrup
69, CODIPRONT Cum Exp., Codeine 30mg , Phenyltoloxamine 10mg,Guaifenesin 100mg, Tablets
70, CODIS, Aspirin 500 mg,Codeine Phosphate 8 mg, Tablets
71, COLDEX-D, Dextromethorphan HBr 10mg , Pseudoephedrine HCl 30mg, Chlorpheniramine maleate 1.25mg, Glyceryl guaicolate 50mg/5ml, Syrup
72, CYTOTEC, Misoprostol 200mcg, Tablets
73, DEANXIT, Flupentixol diHCL 0.5mg, Melitracene HCL 10mg, Tablets
74, DECA DURABOLIN 25mg/ml, Nandrolone Decanoate 25mg/ml, Injection
75, DECA DURABOLIN 50mg/ml, Nandrolone Decanoate 50mg/ml, Injection
76, DEHYDROBENZ-PERIDOL , Droperidol 2.5mg/ml, Injection
77, DEMETRIN 10, Prazepam 10mg, Tablets
78, DEXTROKUF , Dextromethorphan HBr 15mg/5ml, Syrup
79, DEXTROLAG, Dextromethorphan HBr 10mg , Guaifenesin 100mg, Chlorpheniramine maleate 2mg,Amonium chloride 25mg/5ml, Syrup
80, DHC CONTINUS, Dihydrocodeine tartrate 60mg, Tablets
81, DIALAG microclysma, Diazepam 5mg/2.5ml, Rectal solution
82, DIALAG microclysma, Diazepam 10mg/2.5ml, Rectal solution
83, DIAPAM 10, Diazepam 10mg, Tablets
84, DIAPAM 2, Diazepam 2mg, Tablets
85, DIAPAM 5, Diazepam 5mg, Tablets
86, DIARSED, Diphenoxylate HCL 2.5mg , Atropine sulphate 0.025mg, Tablets
87, DIAXINE, Diphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Tablets
88, DIAZEPAM 2, Diazepam 2mg, Tablets
89, DIAZEPAM 5, Diazepam 5mg, Tablets
90, DICTON retard 30, Codeine 11mg , Carbinoxamine 1.5mg/5ml, Syrup
91, DIPRIVAN 1% w/v, Propofol 1.00% w/v, I.V. Infusion
92, DIPRIVAN 2% w/v, Propofol 20mg/1ml, I.V. Infusion
93, DISTALGESIC, Propoxyphene HCL 32.5mg Paracetamol 325mg, Tablets
94, DOGMATIL 100, Sulpiride 100 mg/2ml, Injection
95, DOGMATIL 25mg/5ml, Sulpiride 25mg/5ml, Solution
96, DOGMATIL 50, Sulpiride 50 mg, Capsules
97, DOGMATIL Forte, Sulpiride 200 mg, Tablets
98, DORMICUM 15, Midazolam 15mg, Tablets
99, DORMICUM 15mg/3ml, Midazolam 15mg/3ml, Injection
100, DORMICUM 5mg/ml, Midazolam 5mg/ml, Injection
101, DORMICUM 7.5mg, Midazolam 7.5mg, Tablets
102, DORSILON, Mephenoxalone 200mg,Paracetamol 450mg , Tablets
103, EDRONAX 4mg, Reboxetine 4mg, Tablets
104, EFEXOR 37.5, Venlafaxine 37.5mg, Tablets
105, EFEXOR 75, Venlafaxine 75mg, Tablets
106, EFEXOR XR 150, Venlafaxine Hydrochloride 150mg, Capsules
107, EFEXOR XR 75, Venlafaxine Hydrochloride 75mg, Capsules
108, ESTRACOMB TTS, Oestradiol 4mg,Norethisterone acetate 30mg(Patch 1)+Oestradiol 10mg(Patch 2), Patches
109, ESTRADERM TTS 100, Estradiol 8mg/20cm2, Patches
110, ESTRADERM TTS 25, Estradiol 2mg/5cm2, Patches
111, ESTRADERM TTS 50, Estradiol 4mg/10cm2, Patches
112, ESTROFEM , Oestradiol 2mg, Tablets
113, ESTROFEM FORTE, Oestradiol 4mg, Tablets
114, FAVERIN 100, Fluvoxamine maleate 100mg, Tablets
115, FAVERIN 50, Fluvoxamine maleate 50mg, Tablets
116, FEMOSTON 2/10, Dydrogesterone (Y) 10mg, Estradiol (O) 2.0mg, Estradiol (Y) 2.0mg, Tablets
117, FLEXIBAN, Cyclobenzaprine HCL 10mg/tab., Tablets
118, FLUANXOL 0.25, Flupenthixol 0.25mg, Tablets
119, FLUANXOL 0.5, Flupenthixol 0.5mg, Tablets
120, FLUANXOL 1, Flupenthixol 1mg, Tablets
121, FLUANXOL 3, Flupenthixol 3mg, Tablets
122, FLUANXOL Depot, Flupenthixol 20mg/ml, Injection
123, FLUANXOL Depot, Flupentixol decanoate 100mg/ml, Injection
124, FLUOXONE DIVULE, Fluoxetine 22.4mg, Capsules
125, FLUNEURIN 20mg, Fluoxetin 20mg/1capsule, Capsules
126, FLUTIN 20mg, Fluoxetine Hydrochloride 20mg, Capsules
127, FLUXETYL 20mg, Fluoxetine ( as F. Hydrochloride) 20mg/capsule, Capsules
128, FRISIUM 10, Clobazam 10 mg, Tablets
129, FRISIUM 20, Clobazam 20 mg, Tablets
130, GARDINAL SODIUM, Phenobarbitone sodium 200mg/ml, Injection
131, GENOTROPIN 16 IU (5.3mg), Somatropin 16IU/1Cartridge, Powder for Injection
132, GENOTROPIN 36 IU (5.3mg), Somatropin 36IU/1Cartridge, Powder for Injection
133, HALDOL 0.5, Haloperidol 0.5mg, Tablets
134, HALDOL 2mg/ml, Haloperidol 2mg/ml, Drops
135, HALDOL 5, Haloperidol 5mg, Tablets
136, HALDOL 5mg/ml, Haloperidol 5mg/ml, Injection
137, HALDOL Decanoas, Haloperidol 50mg/ml, Injection
138, HALDOL Decanoas, Haloperidol 100mg/ml, Injection
139, HEMINEVRIN, Chlormethiazole 300mg, Miglyol(812) 125mg, Capsules
140, IMUKIN 100mcg/0.5ml, Recombinant Human Interferon-gamma 6000000 IU/ml, Injection*
141, INSIDON 50, Opipramol 50mg, Tablets
142, INTARD, Diphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Tablets
143, INTRAVAL, Thiopentone Sodium 0.5g/1vial, Injection
144, IXEL 25mg, Milnacipran 25mg/capsule, Capsules
145, IXEL 50mg, Milnacipran 505mg/capsule, Capsules
146, KAFOSED, Dextromethorphan HBr 15mg/5ml, Syrup
147, KEMADRIN 10mg/2ml, Procyclidine HCL 10mg/2ml, Injection
148, KEMADRIN 5mg, Procyclidine HCL 5mg, Tablets
149, KETALAR 10, Ketamine HCL 10mg/ml, Injection
150, KETALAR 50, Ketamine HCL 50mg/ml, Injection
151, KLIOGEST, Oestradiol 2mg,Norethisterone 1mg, Tablets
152, LAGAFLEX, Carisoprodol 300 mg,Paracetamol 250mg, Tablets
153, LARGACTIL, Chlorpromazine HCL 25mg/5ml, Syrup
154, LARGACTIL 10, Chlorpromazine HCL 10mg, Tablets
155, LARGACTIL 100, Chlorpromazine HCL 100mg, Tablets
156, LARGACTIL 25, Chlorpromazine HCL 25mg, Tablets
157, LARGACTIL 25mg/ml, Chlorpromazine HCL 25mg/ml, Injection
158, LARGACTIL 50, Chlorpromazine HCL 50mg, Tablets
159, LARGACTIL 50mg/2ml, Chlorpromazine HCL 50mg/2ml, Injection
160, LARGACTIL100, Chlorpromazine HCL 100mg, Suppo.
161, LEXOTANIL 1.5, Bromazepam 1.5 mg, Tablets
162, LEXOTANIL 3, Bromazepam 3 mg, Tablets
163, LEXOTANIL 6, Bromazepam 6 mg, Tablets
164, LIMBITROL, Amitriptyline 12.5 mg, Chlordiazepoxide 5 mg, Capsules
165, LIORESAL 10, Baclofen 10 mg, Tablets
166, LIORESAL 25, Baclofen 25 mg, Tablets
167, LOMOTIL, Diphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Tablets
168, LUDIOMIL 10, Maprotiline HCL 10mg, Tablets
169, LUDIOMIL 25, Maprotiline HCL 25mg, Tablets
170, LUDIOMIL 50, Maprotiline HCL 50mg, Tablets
171, LUDIOMIL 75, Maprotiline HCL 75mg, Tablets
172, MELLERIL 0.5%, Thioridazine HCL 0.5%, Susp.
173, MELLERIL 10, Thioridazine HCL 10mg, Tablets
174, MELLERIL 100, Thioridazine HCL 100mg, Tablets
175, MELLERIL 25, Thioridazine HCL 25mg, Tablets
176, MELLERIL 50, Thioridazine HCL 50mg, Tablets
177, MENOGON 75IU, Menotrophin HMG 75IU/1Ampoule, Injection
178, MUSCADOL, Orphenadrine citrate 35mg , Paracetamol 450mg, Tablets
179, MYOGESIC, Orphenadrine 35mg,Paracetamol 450mg, Tablets
180, NEOTIGASON 10, Acitretin 10 mg, Capsules
181, NEOTIGASON 25, Acitretin 25 mg, Capsules
182, NOBRIUM 10, Medazepam 10mg, Capsules
183, NOBRIUM 5, Medazepam 5mg, Capsules
184, NOCTRAN 10, Clorazepate dipotassium 10mg, Acepromazine maleate 1.016mg, Aceprometazine maleate 10.16mg, Tablets
185, NORACOD, Codeine 10mg,Paracetamol 500mg, Tablets
186, NORCURON 10mg, Vecuronium Bromide 10mg/ampoule, Powder for injection 
187, NORCURON 4mg, Vecuronium Bromide 4.0mg/ampoule, Powder for injection 
188, NORDITROPIN 12IU, Somatropine 12 IU, Injection
189, NORDITROPIN 4IU, Somatropine 4 IU, Injection
190, NORDITROPIN Pen set 12, Somatropine 12 IU, Injection S/C
191, NORDITROPIN Pen set 24, Somatropine 24 IU, Injection S/C
192, Norditropin SimpleXx 
10mg/1.5ml, Somatropin, Inj/
Solution
193, Norditropin SimpleXx 
15mg/1.5 ml, Somatropin, Inj/
Solution
194, Norditropin SimpleXx 
5mg/1.5 ml, Somatropin, Inj/
Solution
195, Norditropin Nordilet
5mg/1.5 ml, Somatropin, Inj in Prefilled pen
196, Norditropin Nordilet 
10mg/1.5 ml, Somatropin, Inj. in Prefilled pen
197, Norditropin Nordilet 
15mg/1.5 ml, Somatropin, Inj. in Prefilled pen
198, NORFLEX, Orphenadrine citrate 30mg/ml, Injection
199, NORFLEX 100, Orphenadrine citrate 100mg, Tablets
200, NORGESIC, Orphenadrine citrate 35mg Paracetamol 450mg, Tablets
201, NUBAIN 10mg/ml, Nalbuphine HCL 10mg/ml, Injection
202, NUBAIN 20mg/ml, Nalbuphine HCL 20mg/ml, Injection
203, Nuvaring, Etonogestrel & Ethinylestradiol, Vaginal Ring
204, ORAP , Pimozide 1mg, Tablets
205, ORAP Forte, Pimozide 4mg, Tablets
206, OXETINE, Fluoxetine Hydrochloride 20mg, Tablets
207, PARACODOL, Codeine phosphate 8mg , Paracetamol 500mg, Eff.Tab.
208, PARACODOL, Codeine phosphate 8mg , Paracetamol 500mg, Tablets
209, PHENSEDYL, Codeine phosphate 8.9mg Promethazine HCL 3.6mg Ephedrine HCL 7.2mg/5ml, Linctus
210, PHYSEPTONE, Methadone HCL 10mg/ml, Injection
211, PHYSEPTONE 5, Methadone HCL 5mg, Tablets
212, PREPULSID, Cisapride 1mg/ml, Suspension
213, PREPULSID, Cisapride 30mg, Supp.
214, PREPULSID 10mg, Cisapride 10mg, Tablets
215, PREPULSID 5mg, Cisapride 5mg, Tablets
216, PRIMOTESTONE depot 100mg, Testosterone Enanthate 110mg, Testosterone Propionate 25mg, =Testosterone 100mg /ml , Injection
217, PRIMOTESTONE depot 250mg, Testosterone enanthate 250mg/1ml , Injection
218, PROGYLUTON, Estradiol Valerate 2mg/11white tab., Estradiol Valerate 2mg &Norgestrol 0.5mg/10 orange tab., Tablets
219, PROKINATE, Cisapride 5mg/5ml, Suspension
220, PROKINATE 10mg, Cisapride 10mg, Tablets
221, PROKINATE 5mg, Cisapride 5mg, Tablets
222, PROLIXIN 25mg/ml, Fluphenazine decanoate 25mg/ml, Injection
223, PROPESS, Prostaglandin E2 10mg/pessary, Vaginal Pessaries
224, PROTHIADEN 25, Dothiepin HCl 25mg, Capsules
225, PROTHIADEN 75, Dothiepin HCl 75mg, Tablets
226, PROVIRON, Mesterolone 25mg, Tablets
227, PROZAC, Fluoxetine 20mg, Tablets
228, PROZAC, Fluoxetine 20mg/5ml, Liquid
229, PROZAC Weekly 90mg , Fluoxetine ( as F. Hydrochloride) 90mg/capsule, Capsules
230, REDUCTIL 10mg, Sibutramine Hydrochloride Monohydarte 10mg, Capsules
231, REDUCTIL 15mg, Sibutramine Hydrochloride Monohydarte 15mg, Capsules
232, REMERON 15 mg, Mirtazapine 15mg, Tablets
233, REMERON 30 mg, Mirtazapine 30mg, Tablets
234, REMERON 45 mg, Mirtazapine 45mg, Tablets
235, Remeron Sol Tab 30mg , Mirtazapine, Tablets
236, REVACOD, Codeine Phosphate 10mg, Paracetamol 500mg/1 tab., Tablets
237, RHINOTUSSAL, Dextromethorphan HBr 20mg Phenylephrine HCL 20mg,Carbinoxamine maleate 4mg, Capsules
238, RIAPHAN 15mg/5ml, Dextromethorphan HBr 15mg/5ml, Syrup
239, RISPERDAL 1, Risperidone 1mg, Tablets
240, RISPERDAL 1mg/ml, Risperidone 1mg/1ml, Oral Solution
241, RISPERDAL 2, Risperidone 2mg, Tablets
242, RISPERDAL 3, Risperidone 3mg, Tablets
243, RISPERDAL 4, Risperidone 4mg, Tablets
244, Risperidal Consta 25mg, Risperidone, Inj/ Suspension
245, Risperidal Consta 37.5 mg, Risperidone, Inj/ Suspension
246, Risperidal Consta 50 mg, Risperidone, Inj/ Suspension
247, RITALIN 10, Methylphenidate HCL 10mg, Tablets
248, RITALIN SR 20mg, Methylphenidate HCL 20mg/1tab., Tablets
249, RIVOTRIL 0.25%, Clonazepam 0.25%, Drops
250, RIVOTRIL 0.5, Clonazepam 0.5 mg, Tablets
251, RIVOTRIL 1mg/ml, Clonazepam 1mg/ml, Injection
252, RIVOTRIL 2, Clonazepam 2mg, Tablets
253, ROACCUTANE 10, Isotretinoin 10mg, Capsules
254, ROACCUTANE 2.5, Isotretinoin 2.5mg, Capsules
255, ROACCUTANE 20, Isotretinoin 20mg, Capsules
256, ROACCUTANE 5, Isotretinoin 5mg, Capsules
257, ROBAXIN, Methocarbamol 100mg/ml, Injection
258, ROBAXIN 500, Methocarbamol 500mg, Tablets
259, ROBAXISAL, Methocarbamol 400mg,Aspirin 325mg, Tablets
260, ROBITUSSIN-CF, Dextromethorphan HBr 10mg , Guaifenesin 100mg,Pseudoephedrine HCl 30mg /5ml, Syrup
261, ROMILAR 1.5%, Dextromethorphan 15mg/ml, Drops
262, ROMILAR 15, Dextromethorphan 15mg, Dragees
263, ROMILAR EXPECTORANT, Dextromethorphan 3.06mg , Ammonium chloride 18mg, Panthenol 11mg/1ml, Syrup
264, SAIZEN 4 IU, Somatropine 4 IU, Injection
265, SALIPAX, Fluoxetine 20mg, Capsules
266, SANDOSTATIN 0.05, Octreotide 0.05mg/ml, Injection
267, SANDOSTATIN 0.1, Octreotide 0.1mg/ml, Injection
268, SANDOSTATIN 0.2, Octreotide 0.2mg/ml, Injection
269, SANDOSTATIN 0.5, Octreotide 0.5mg/ml, Injection
270, SAROTEN Retard 25, Amitriptyline HCL 25 mg, Capsules
271, SAROTEN Retard 50, Amitriptyline HCL 50 mg, Capsules
272, SEDOFAN DM, Dextromethorphan HBr 10mg Triprolidine 1.25mg, Pseudoephedrine HCL 30mg/5ml, Syrup
273, SEDOFAN-P, Dextromethorphan HBr 15mg, Tablets
274, SERENACE 0.5, Haloperidol 0.5mg, Tablets
275, SERENACE 1.5, Haloperidol 1.5mg, Tablets
276, SERENACE 10, Haloperidol 10mg, Tablets
277, SERENACE 5, Haloperidol 5mg, Tablets
278, SEROQUEL 100 mg, Quetiapine 100 mg, Tablets
279, SEROQUEL 200 mg, Quetiapine 200 mg, Tablets
280, SEROQUEL 25 mg, Quetiapine 25 mg, Tablets
281, SEROQUEL Patient Starter Pack, Quetiapine 100 mg/tab. (2 tablets), Quetiapine 25 mg/tab. (6 tablets), Tablets
282, SEROXAT 20, Paroxetine 20mg, Tablets
283, SERZONE 100mg, Nefazodone HCL 100mg, Tablets
284, SERZONE 150mg, Nefazodone HCL 150mg, Tablets
285, SERZONE 200mg, Nefazodone HCL 200mg, Tablets
286, SERZONE 250mg, Nefazodone HCL 250mg, Tablets
287, SERZONE 50mg, Nefazodone HCL 50mg, Tablets
288, SIRDALUD 2, Tizanidine 2mg, Tablets
289, SIRDALUD 4, Tizanidine 4mg, Tablets
290, SOMADRYL compound, Carisoprodol 200mg Paracetamol 160mg,Caffeine 32mg, Tablets
291, SONATA 10mg, Zaleplon 10mg/1capsule, Capsules
292, SONATA 5mg, Zaleplon 5mg/1capsule, Capsules
293, SOSEGON 50mg, Pentazocine HCL 56.4mg, Tablets
294, ST.JOSEPH cough, Dextromethorphan HBr 0.1179%w/w, Syrup
295, STADOL 1mg/ml, Butorphanol tartrate 1mg/ml, Injection
296, STADOL 2mg/ml, Butorphanol tartrate 2mg/ml, Injection
297, STADOL 4mg/2ml, Butorphanol tartrate 4mg/2ml, Injection
298, STELAZINE 1, Trifluoperazine 1mg, Tablets
299, STELAZINE 10, Trifluoperazine 10mg, Capsules
300, STELAZINE 15, Trifluoperazine 15mg, Spansule
301, STELAZINE 2, Trifluoperazine 2mg, Spansule
302, STELAZINE 5, Trifluoperazine 5mg, Tablets
303, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 0.1%w/v, Syrup
304, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 25mg, Tablets
305, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 5mg, Tablets
306, STEMETIL, Prochlorperazine maleate12.5mg/ml, Injection
307, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 25mg/2ml, Injection
308, STERANDRYL RETARD 250mg, Testosterone Hexahydrobenzoate 125mg, Trans-hexahydroterephtalate of n-butyl and Testosterone 125mg/ampoule, Injection
309, STESOLID, Diazepam 0.4mg/ml, Syrup
310, STESOLID, Diazepam 2mg, Tablets
311, STESOLID, Diazepam 5mg, Tablets
312, STESOLID, Diazepam 5mg/ml, Injection
313, STESOLID, Diazepam 5mg/2.5ml, Rectal solution
314, STESOLID, Diazepam 10mg/2.5ml, Rectal solution
315, STILNOX 10mg, Zolpidem Tartrate 10mg/1 tab., Tablets
316, STIVANE 300, Pyrisuccideanol dimaleate 300mg, Capsules
317, SUBUTEX 2mg, Buprenorphine HCL 2mg/1tab., Tablets
318, SUBUTEX 8mg, Buprenorphine HCL 8mg/1tab., Tablets
319, SURMONTIL 25, Trimipramine maleate 35mg, Tablets
320, SURMONTIL 50, Trimipramine maleate 69.75mg, Capsules
321, SUSTANON 250mg, Testosterone Propionate 30mg, Testosterone Phenylpropionate 60mg, Testosterone isocaproate 60mg, Testosterone decanoate 100mg, Injection
322, TEKAM 10, Ketamine HCL 10mg/ml, Injection
323, TEKAM 50, Ketamine HCL 50mg/ml, Injection
324, TEMGESIC 0.3mg/ml , Buprenorphine HCL 0.3 mg/ml, Injection
325, TEMGESIC 0.6mg/2ml, Buprenorphine HCL 0.6mg/2ml, Injection
326, TEMGESIC Sublingual, Buprenorphine HCL 0.2 mg, Tablets
327, TIAPRIDAL 100, Tiapride 100mg, Tablets
328, TIAPRIDAL 100mg/2ml, Tiapride 100mg/2ml, Injection
329, TICLID, Ticlopidine 250mg, Tablets
330, TIXYLIX, Pholcodine 1.5mg Promethazine HCL 1.5mg/5ml, Linctus
331, TOFRANIL 10, Imipramine 10mg, Tablets
332, TOFRANIL 25, Imipramine 25mg, Tablets
333, TRAMAL 100mg, Tramadol 100mg, Supp.
334, TRAMAL 100mg/2ml, Tramadol 100mg/2ml, Injection
335, TRAMAL 100mg/ml, Tramadol 100mg/ml, Drops
336, TRAMAL 50mg, Tramadol 50mg, Capsules
337, TRAMAL 50mg/ml, Tramadol 50mg/ml, Injection
338, TRAMAL Retard 100, Tramadol 100mg, Tablets
339, TRAMUNDIN RETARD 100 mg, Tramadol 100mg, Tablets
340, TRAMUNDIN RETARD 150 mg, Tramadol 150mg, Tablets
341, TRAMUNDIN RETARD 200 mg, Tramadol 200mg, Tablets
342, TRANXENE 10, Clorazepate dipotassium 10mg, Capsules
343, TRANXENE 5, Clorazepate dipotassium 5mg, Capsules
344, TREXAN 50, Naltrexone HCL 50mg, Tablets
345, TRISEQUENS, Oestradiol 2mg(blue tab),Oestradiol 2mg,Norethisterone acetate 1mg(white tab),Oestradiol 1mg(red tab), Tablets
346, TRISEQUENS forte, Oestradiol 4mg(yellow tab),Oestradiol 4mg,Norethisterone acetate 1mg(white tab),Oestradiol 1mg(red tab), Tablets
347, TRYPTIZOL 25, Amitriptyline HCL 25 mg, Tablets
348, TUSCALMAN, Noscapine HCL 15mg , Aether Guaiacolglycerinatus 100mg/10ml, Syrup
349, TUSSIFIN with codeine, Codeine phosphate 75mg Chlorpheniramine maleate 25mg,Glyceryl guaicolate 1gm,Sodium benzoate 3gm,Potassium citrate 3gm,Liquorice 7.5gm/100ml, Syrup
350, ULTIVA 1mg, Remifentanil 1mg/vial, Injection
351, ULTIVA 2mg, Remifentanil 2mg/vial, Injection
352, ULTIVA 5mg, Remifentanil 5mg/vial, Injection
353, UNIFED DM, Triprolidine HCl 1.25 mg, Pseudoephedrine (HCl) 30mg, Dextromethorphan HBr 10 mg/5ml, Syrup
354, VALIUM, Diazepam 2mg/5ml, Syrup
355, VALIUM , Diazepam 10mg/2ml, Injection
356, VALIUM 10, Diazepam 10mg, Tablets
357, VALIUM 2, Diazepam 2mg, Tablets
358, VALIUM 5, Diazepam 5mg, Tablets
359, VECURONIUM BROMIDE FOR INJECTION 10mg, Vecuronium Bromide 10mg/1 vial, Powder for Injection
360, VECURONIUM BROMIDE FOR INJECTION 20mg, Vecuronium Bromide 20mg/1 vial, Powder for Injection
361, VESANOID 10mg, Tretinoin 10mg, Capsules
362, VIRORMONE 10mg, Testosterone Propionate 10mg, Injection
363, VIRORMONE 10mg, Testosterone Propionate 10mg, Tablets
364, VIRORMONE 25mg, Testosterone Propionate 25mg, Tablets
365, VIRORMONE 25mg, Testosterone Propionate 25mg, Injection
366, XANAX 0.25 , Alprazolam 0.25 mg, Tablets
367, XANAX 0.5, Alprazolam 0.5 mg, Tablets
368, XANAX 1, Alprazolam 1 mg, Tablets
369, Zeldox 20mg/ml, Ziprasidone, Inj/Powder
370, ZOLOFT, Sertraline 50mg, Tablets
371, ZYPREXA 10 mg, Olanzapine 10 mg, Tablets
372, ZYPREXA 10 mg, Olanzapine 10 mg, Injection 
373, ZYPREXA 5 mg, Olanzapine 5 mg, Tablets
374, ZYPREXA 7.5 mg, Olanzapine 7.5 mg, Tablets

 

 

In focus

Organizarea licitaţiei de autoturisme aflate în parcul rece la Consulatul General al României la Dubai

12.02.2020

Organizarea licitaţiei de autoturisme aflate în parcul rece la Consulatul General al României la Dubai Autoturism Mercedes E230 , an…

DIPLOMATIC CARS FOR SALE

12.02.2020

CONSULATE GENERAL OF ROMANIA in Dubai Auction with closed envelope (11.02- 05.03.2020) For Mercedes E230 , year of manufacture …

Programul de burse oferite de România pentru studenţii străini , anul universitar 2020-2021

20.12.2019

Vă aducem la cunoștință lansarea programului de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, pe baza HG 288/1993, pentru anul…
 • "Consulatul mai aproape de casa ta !" Puteti aplica on-line pentru servicii consulare precum : acte notariale, acte de stare civila ,cetatenie, etc. Astfel, aplicatia este verificata, validata si veti avea posibilitatea sa efectuati programare. Timpul de asteptare la preluarea actelor precum si pentru eliberarea acestora se reduce considerabil. Daca aplicati on-line, in masura in care aplicatia este corecta si documentele originale sunt complete, inclusiv copii, este posibil ca procura dumneavoastra sau declaratia notariala, sa fie eliberata pe loc, in ziua programarii ! Va asteptam !